pozyczka-hipoteczna-3Kredyt w złotówkach z możliwym długim okresem spłaty, przeznaczony na bieżący lub inwestycyjny dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

BIZ Kredyt gotówkowy zabezpieczony hipoteką, to:

 • Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej:
  6 miesięcy
 • Oprocentowanie: zmienne – WIBOR 3M + marża Banku 
 • Okres kredytowania
  • do 20 lat dla profesjonalistów,
  • do 15 lat dla mikroprzedsiębiorców
 • Maksymalna kwota kredytu
  • dla Profesjonalistów do 1 500 000 zł, (LTV do 80 %)
  • dla mikroprzedsiębiorców do 1 000 000 zł (LTV do 70 %)
 • Forma prawna prowadzonej działalności:
  • indywidualna działalność gospodarcza,
  • spółka cywilna osób fizycznych,
  • spółka prawa handlowego o charakterze osobowym lub kapitałowym
 • Forma prowadzonej księgowości: KPiR, ryczałt ewidencjonowany, pełna rachunkowość
 • Zabezpieczenie
  • nieruchomość (mieszkalna lub komercyjna),
  • cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie,
  • oświadczenie o poddaniu się egzekucji

Twoje korzyści

 • atrakcyjne oprocentowanie, marża już od 3,5 p.p.
 • jeden dłuższych dostępnych okresów kredytowania
 • możliwość ustanowienia hipoteki na nieruchomości należącej do Wnioskodawcy lub osoby trzeciej
 • optymalizacja płynności finansowej firmy
 • finansowanie  dowolnego celu bieżącego lub inwestycyjnego, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • możliwość konsolidacji zadłużenia w innym banku
 • wysoki wskaźnik kwoty kredytu do wartości nieruchomości (do 80 %)
 • możliwość refinansowania więcej niż jednego zobowiązani (dotyczy Profesjonalistów)
 • możliwość zmiany daty płatności rat, zawieszenia ich spłaty, czasowego obniżenia ich wysokości oraz wydłużenia okresu kredytowania.

Pakiet Flexi

 • zmiana daty płatności raty kredytu
 • zawieszenie spłaty rat kapitałowych na 3 miesiące
 • wydłużenie czasu kredytowania nawet o 6 miesięcy
 • obniżenie wysokości raty na określony czas

Zapraszamy do kontaktu poprzez wypełnienie poniższego formularza. Niezwłocznie po odebraniu wiadomości skontaktuje się z Państwem Doradca

Imię i nazwisko/nazwa:
Adres email (wymagane)
Telefon (wymagane)

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter informacyjny. Decyzja kredytowa jest uzależniona od wyniku badania zdolności kredytowej.